Latha Fèill Anndais 2016

Chan eil Alba nas fheàrr na dùthchannan eile. Chan eil seo an dùthaich as fheàrr san t-saoghal. ‘S e seo na h-Alba, ar dachaigh, agus an aon dachaigh a tha againn.